พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา GENTAWIN | 4 ก.ย. 2019

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กเฮ้าส์ จำกัด มีหนังสือขอเรียกเก็บคืนยา GENTAWIN เลขทะเบียน 1A 456/27 รุ่นการผลิต 85165 วันที่ผลิต 04/2018 ยาสิ้นอายุ 04/2021 คืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบสิ่งแปลกปลอมสีดำในหลอดยาที่ยังไม่มีการเปิดใช้

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เตือนภัยเร่งด่วน_GENTAWIN.pdf    195 2,032,687 2019-09-04


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองแปดเก้าสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *