คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# งานประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบยาสัญจร 2563 ครั้งที่ 1 : (พฤหัสบดี) 27 - (อังคาร) 1 กุมภาพันธ์:
2
# การประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020 : (พุธ) 25 - (ศุกร์) 27 มีนาคม:
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2563

อ่านต่อ..
Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice  2020

Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2563

อ่านต่อ..
First Announcement-HP Annual Meeting 2020

First Announcement-HP Annual Meeting 2020

ปิดรับส่งบทคัดย่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ..
ประกาศผู้ได้รับทุนไปญี่ปุ่น ปี 2563

ประกาศผู้ได้รับทุนไปญี่ปุ่น ปี 2563

อ่านต่อ..
ระบบยาสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 1

ระบบยาสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 1

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 มกราคม 2563

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาว บนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก

บทความการศึกษาต่อเนื่อง สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาว บนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.29 No.1

อ่านต่อ..
Download แบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Download แบบฟอร์มส่งบทความลงวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

อ่านต่อ..
ตารางงานประชุม 2563

ตารางงานประชุม 2563

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา)

อ่านต่อ..
หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.28 No.3

อ่านต่อ..