เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2562 : 9 พ.ย. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลา สัปดาห์ ในปี 2562  
จำนวน ทุน


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. 
เป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
2. 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี
3. 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (แสดงหลักฐานประกอบ) เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT, CU-TEP หรือ TU-GET เป็นต้น
4. 
มีศักยภาพที่จะกลับมาพัฒนางานวิชาชีพ และพร้อมที่จะร่วมงานกับสมาคมฯ
5. 
เมื่อกลับมาแล้วสามารถนำเสนอผลการฝึกอบรมในงานประชุมของสมาคมฯ
    
และต้องเขียนบทความลงในวารสารสมาคมฯ
6. 
หลักเกณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 
และ download ใบสมัครได้ที่ www.thaihp.org
หรือโทร 0 2249 9333 ในวันและเวลาราชการ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกาศผลภายในเดือนมกราคม 2562

 

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  วิธีสมัคร 2562.pdf    309 192,784 2018-11-09
  ใบสมัครรับทุน_2562.pdf    316 287,689 2018-11-09

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองหกสามหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *