การอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกร ปี พ.ศ. 2561 : 8 มี.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3635650 ภญ. ชุติกาญจน์ วงค์อินต๊ะวัง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 12/03/2018 15:17:02
3635774 ภญ. ฐานิตา แสงเขียว โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 22/03/2018 15:15:29
3635805 ภก. ธเนศ สิมมา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 26/03/2018 15:56:26
3635729 ภญ. ธิรารัตน์ นาถมทอง โรงพยาบาลวิภาราม 17/03/2018 12:59:36
3635749 ภญ. ปวีณ์ธิดา หินเดช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 20/03/2018 15:29:21
3635802 ภก. วราวุธ วงศ์โพนทอง โรงพยาบาลนครพนม 26/03/2018 14:26:52
3635862 ภญ. วัชรินทร์ พุ่มจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 30/03/2018 13:49:05
3635918 ภญ. สุมนทชาติ โพธิ์ธา โรงพยาบาลวารินชำราบ 03/04/2018 13:15:57
3636074 ภก. สุริยนต์ มิ่งขวัญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 10/04/2018 14:49:47
3635822 ภญ. อรรัมภา แกล้วทนงค์ โรงพยาบาลวิภาราม 27/03/2018 16:50:07
3635751 ภญ. อรวรรณ อรัญญกานนท์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 20/03/2018 16:53:25


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผู้อำนวยการ.pdf    276 350,301 2018-03-09
  Agenda CytotoxicAdmixture 2018.pdf    336 119,237 2018-03-09
  ใบสมัครฝึกงาน Cytotoxic 2018 ส่วนที่ 2.pdf    235 179,828 2018-03-09
  โปรแกรมฝึกงาน Cytotoxic Admixture 6สัปดาห์.pdf    251 52,723 2018-03-09
  แบบสำรองห้องพักรร.วินเซอร์ Cytotoxic 2018.pdf    174 220,323 2018-03-09
  windsor map 2.gif    139 58,787 2018-03-09

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามเก้าหกสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *