พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมวิชาการ | 24 ก.พ. 2017

การประชุมวิชาการเรื่อง "การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1002-2-000-008-06-2560 จำหน่วยหน่วยกิต 12.5 หน่วยกิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=101


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามสามศูนย์เจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *