คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ADR

อ่านต่อ..
Advance ADR วันที่ 4-6 ตุลาคม 2560

Advance ADR วันที่ 4-6 ตุลาคม 2560

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 กันยายน 2560

อ่านต่อ..
SOPITT 5th NCARO วันที่ 8-10 พ.ย. 2560

SOPITT 5th NCARO วันที่ 8-10 พ.ย. 2560

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ..
T-RPG วันที่ 15-17 พ.ย. 2560

T-RPG วันที่ 15-17 พ.ย. 2560

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 26 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Monsel’s solution กับการห้ามเลือด

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด ก่อนการทำหัตถการ

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก

อ่านต่อ..