คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# TPAC 2018: Essential Elements of Respiratory Care for Pharmacists : (จันทร์) 17 - (อังคาร) 18 ธันวาคม:
ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2562

ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2562

ปิดรับโครงการวิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ..
เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทุนทาเคดา ประจำปี 2562

อ่านต่อ..
ระบบยา ครั้งที่ 1/2562

ระบบยา ครั้งที่ 1/2562

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 4 มกราคม 2562

อ่านต่อ..
แถลงการณ์สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

แถลงการณ์สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)


อ่านต่อ..
ประชุมวิชาการ TPAC 2018

ประชุมวิชาการ TPAC 2018

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.2

อ่านต่อ..
งานประชุมสมาคมฯ ประจำปี 2561

งานประชุมสมาคมฯ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..