คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# กลุ่มชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ครั้งที่ 5 (5th CoP DM Meeting: Connection to Patient Care) : (พฤหัสบดี) 17 - (ศุกร์) 18 มีนาคม:
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2560

อ่านต่อ..
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ในโอกาสได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ในโอกาสได้รับรางวัล

อ่านต่อ..
Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ ปี 2560

Updated ตารางงานประชุมสมาคมฯ ปี 2560

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Monsel’s solution กับการห้ามเลือด

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด ก่อนการทำหัตถการ

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน

อ่านต่อ..

บทความการศึกษาต่อเนื่อง การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก

อ่านต่อ..