Home 
 
 
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)


ThaiHP Map
 
   
 
 
The 2nd R2R Workshop
    update : 20 ก.พ. 2015

   ปิดรับลงทะเบียนและปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558 (รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น)

 สมาคมฯ ของดการจัดส่งจดหมายขออนุมัติถึงหน่วยงานทางไปรษณีย์  กรุณา download จม.ขออนุมัติผอ., กำหนดการ และแบบจองห้องพักได้ click ที่ read more 

Read more..

ระบบยา 1/2558
    update : 19 ก.พ. 2015

       เปิดรับลงทะเบียนถึง 5 เมษายน 2558 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่รับได้ และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558

 สมาคมฯ ของดการจัดส่งจดหมายขออนุมัติถึงหน่วยงานทางไปรษณีย์ 

กรุณาดาวโหลดจม.ขออนุมัติผอ., กำหนดการ click ที่ read more 


Read more..

นส Essential Tools for Pharm. Care
    update : 17 ก.พ. 2015

    พบกับหนังสือ ราคาพิเศษ เฉพาะในงานประชุม Essential Tools for Pharmaceutical Care    วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม  

เพียง 5 วันเท่านั้น ราคาพิเศษ 300 บาท (จากราคาเต็ม 350 บาท)

 

Read more..

หนังสือDM: Connection to Patient Care
    update : 10 ก.พ. 2015

   

หนังสือการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน โดย รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์

ราคาเล่มละ 250 บาท (สั่งซื้อทางไปรษณีย์ราคา 280 บาท รวมค่าส่ง)  

download ใบสั่งซื้อหนังสือ, ดูสารบัญ click ไปที่ read more

Read more..

SOFT: The 2nd SOFT Workshop อาการวิทยา
    update : 15 ม.ค. 2015
ปิดรับลงทะเบียน
และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 3 วันทำการ
Read more..

Abstract 2015
    update : 14 ม.ค. 2015

 

 เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 20 มีนาคม 2558


Read more..

APP2015
    update : 12 ม.ค. 2015
เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 3 วันทำการ
Read more..

Essential Tools for Pharmaceutical Care
    update : 29 ธ.ค. 2014
ปิดรับลงทะเบียน
และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว 3 วันทำการ
Read more..

ลดราคาหนังสือ
    update : 21 ธ.ค. 2014

Read more..

The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy
    update : 14 ธ.ค. 2014

Read more..

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vo.23 No.1-3
    update : 1 ธ.ค. 2014

“Holistic School in Hospital” Network, Thailand. VDO 1
    update : 16 พ.ย. 2014

โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่เข้ารอบร้อยโครงการสุดท้ายของ UN ปีนี้
ท่านสามารถวิว/แชร์/ไลค์ เพื่อเทอดพระเกียรติและเพิ่มคะแนนตามกติกา UN

ใบสมัคร CoP Family Pharmacist
แบบสำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”
แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับ ยาวาร์ฟาริน
ใบแก้คำผิด หนังสือ ตรงประเด็น เล่ม 2
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัด
 
 

ข่าววิชาชีพ
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ
FAPA 2012
ประกาศสภาเภสัชกรรม - โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
สภาเภสัชกรรม ประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปีการศึกษา 2555
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2554

 
  แสดงผลทั้งหมด
   View   DL  No./Vol.
10 1
13 1
Index วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 166 42 3/23
พิษวิทยาของยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก 200 119 3/23
รายงานกรณีศึกษา : อาการดีซ่านที่เกิดจากยา 173 76 3/23
การประเมินการทำงานของไต 211 146 3/23
ความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะที่เภสัชกรครอบครัวพึงมี 159 73 3/23
ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง 162 96 3/23
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 197 127 3/23
พิษจากไซยาไนด์และการดูแลรักษา 168 44 2/23
 

 
   View   DL  No./Vol.
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน 12846 4668 1/17
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง 10112 2328 3/16
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา 8105 2725 1/18
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก 8181 1603 2/18
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 11179 2455 3/18
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ 7548 1953 1/19
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา 10921 2543 2/19
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่ 5345 1413 3/19
การหักแบ่งเม็ดยา 8266 4117 1/20
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา 5213 2083 2/20
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 5273 2223 3/20
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน 8495 1943 1/21
โรคและยาต้านเชื้อรา 4491 1406 2/21
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน 3548 1372 3/21
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา 3662 2301 1/22
 

     
 
เรื่องแจ้งให้ทราบ
Download ใบสั่งซื้อหนังสือ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แก้ไข 14.08.57 )
แผนที่สมาคมฯ
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “R2R Facilitator Advanced Course”
องค์การเภสัชกรรมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองในตำแหน่งต่างๆ
โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร”
การลงทะ​เบียนสอบถา​มอย่างเป็น​ทางการบัญชี​ข้อมูลยาแล​ะรหัสมาตรฐ​านยาของไทย
ข้อมูลการเรียกเก็บคืนยา
เรียกเก็บคืนยา COCOF TABLET
แจ้งประกาศกระทรวงฯ เพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ TENMED (clorazepate Dipotassium 5 mg capsule)
 

 

Casebook HIV/AIDS
ราคา 330.00 บาท

ตำราเภสัชกรครอบครัว Textbook of Family Pharmacist
ราคา 1,300.00 บาท