1
# การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด : (จันทร์) 3 - (ศุกร์) 14 สิงหาคม:
2
# 4th CoP DM Meeting: Connection to Patient Care : (จันทร์) 17 สิงหาคม:
3
# งานประชุมให้คำปรึกษากลุ่มงาน/ฝ่ายเภสัชกรรมเรื่อง “ระบบยา” 2/2558 : (พุธ) 2 - (ศุกร์) 4 กันยายน:
ระบบยา ครั้งที่ 2/2558

ระบบยา ครั้งที่ 2/2558

เปิดรับลงทะเบียน on line  วันที่ 4 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2558  

ปิดรับชำระ bill payment วันที่ 23 สิงหาคม  2558

 

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการนานาชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติ

Abstract submission deadline July 14, 2015
กรุณาดูรายละเอียดที่

http://www.phar.ubu.ac.th/acpe9/agenda.php 

อ่านต่อ..