1
# กลุ่มชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ครั้งที่ 4 (4th CoP DM Meeting: Connection to Patient Care) : (พฤหัสบดี) 11 - (พฤหัสบดี) 1 กุมภาพันธ์:
2
# กลุ่มชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ครั้งที่ 5 (5th CoP DM Meeting: Connection to Patient Care) : (พฤหัสบดี) 17 - (ศุกร์) 1 มีนาคม:
ประกาศผลผู้ได้รับทุนทาเคดา ประจำปีพุทธศักราช 2559

ประกาศผลผู้ได้รับทุนทาเคดา ประจำปีพุทธศักราช 2559

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการ CoP DM ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการ CoP DM ครั้งที่ 5

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ 

อ่านต่อ..
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 20 เมษายน 2559

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการ CoP DM ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการ CoP DM ครั้งที่ 4

ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้ามาเกินจำนวนที่รับได้
จึงขอปิดรับสมัครก่อนกำหนด

 ประกาศ!! ท่านที่พลาดลงทะเบียนไม่ทัน สมาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมอีกครั้ง 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2559 เปิดรับลงทะเบียน 25 มค. เป็นต้นไป

อ่านต่อ..

ประกาศ!!! เรื่อง CPE ในวารสารสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

 

ประกาศ!!! 

 

เนื่องจาก พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น บทความ CPE ในวารสารฉบับที่ 1 ปี 2557 ซึ่ง post ขึ้น website ในปี 2558 จึงไม่สามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องย้อนหลังได้ตามข้อบังคับสภา เภสัชกรรม  ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอถอนบทความ CPE online ดังกล่าวออกจากหน้าเว็บไซต์ก่อน (แต่ยังคงบรรจุอยู่ในวารสาร) และกำลังเร่งจัดทำบทความและสื่อการศึกษาอื่นๆ post ขึ้น website สำหรับการเก็บหน่วยกิตแบบออนไลน์

 

 

 

พบกับกิจกรรม CPE online บน website ของสมาคมฯ ได้ในเร็วๆ นี้

 

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.3

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบนเวที หรือแบบโปสเตอร์
- การนำเสนอผลงานบนเวที (8 เรื่อง) กำหนดเวลานำเสนอและซักถาม เรื่องละ 15 นาที
- การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (ไม่จำกัดจำนวน) ตั้งแสดงตลอดการประชุม 3 วัน

ส่งบทคัดย่อ online วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 (ตามรูปแบบที่กำหนดไว้)

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.2

อ่านต่อ..