1
# งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 “Connecting Pharmaceutical Care and Outcome” : (พุธ) 13 - (ศุกร์) 15 พฤษภาคม:
2
# The Thai Renal Pharmacist Group (T-RPG) 2015 Clinical Meeting: Practical Issues for Renal Pharmacists : (พุธ) 3 - (ศุกร์) 5 มิถุนายน:
3
# การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผู้ป่วยสำหรับเภสัชกรครอบครัว” กลุ่มเภสัชกรครอบครัว : (จันทร์) 8 - (ศุกร์) 12 มิถุนายน:
4
# การอบรมด้านการยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2558 : (จันทร์) 15 - (ศุกร์) 19 มิถุนายน:
4th CoP DM Meeting จ.อุดรธานี

4th CoP DM Meeting จ.อุดรธานี

เปิดรับลงทะเบียน on line วันที่ 1 มิถุนายน -  31 กรกฏาคม

ปิดรับชำระ bill payment วันที่ 5 สิงหาคม  2558

  สมาคมฯ ของดการส่งจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดทางไปรษณีย์ ท่านที่ต้องการใช้จดหมายเพื่อยื่นขออนุมัติ กรุณา download จม. click ไปที่ อ่านต่อ (เอกสารแนบ)

อ่านต่อ..
SOFT การประเมินผู้ป่วยสำหรับเภสัชกรครอบครัว

SOFT การประเมินผู้ป่วยสำหรับเภสัชกรครอบครัว

  

ขอแจ้งย้ายห้องประชุม เป็นห้องสุโขทัย (จากเดิมห้องบอลรูม) รร.นารายณ์ (สถานที่เดิม)

ปิดรับลงทะเบียนและปิดรับชำระ bill payment วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

 

อ่านต่อ..
การอบรมด้านการยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2558

การอบรมด้านการยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2558

 

 

กรุณาดาวโหลดกำหนดการใหม่ (มีการเปลี่ยนแปลง 17 พค.)

click ไปที่ อ่านต่อ หรือ read more

 เปิดรับลงทะเบียนออนไลนด์ถึง 31 พฤษภาคม  และชำระ Bill Payment  ภายใน 5 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ..

สภาเภสัชกรรมขอเชิญชวนเภสัชกรทุกท่าน "ขอรหัสผ่าน" เพื่อปรับปรุงที่อยู่ของท่านให้เป็นปัจจุบัน

สภาเภสัชกรรม เปิดช่องทางให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของตนเองได้โดยผ่านช่องทางระบบข้อมูล Online

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการนานาชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติ

กรุณาดูรายละเอียดที่

http://www.phar.ubu.ac.th/acpe9/agenda.php 

อ่านต่อ..
TRPG Meeting

TRPG Meeting

ปิดรับลงทะเบียน และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

สมาคมฯ ของดการสงจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดทางไปรษณีย์ ท่านที่ต้องการใช้จดหมายเพื่อยื่นขออนุมัติ กรุณา download โดยคลิกไปที่ read more

อ่านต่อ..
PIPHATT

PIPHATT

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 27 เมย. - 18 มิย. และปิดรับชำระ bill payment วันที่ 23 มิย. 58

 

อ่านต่อ..
HATHAI 2015

HATHAI 2015

 เปิดรับลงทะเบียน on line ถึงวันที่ 30 มิย. 58 และปิดรับชำระ bill payment วันที่ 5 กค. 58

อ่านต่อ..
Trigger Tools 1/2558

Trigger Tools 1/2558

 

    มีการแก้ไขจดหมายขออนุมัติผู้อำนวยการตามไฟล์แนบ แก้ไขค่าลงทะเบียนสำหรับเภสัชกรผู้สนใจจากเดิม 5,000 บาทเป็น 4,500 บาท

 เปิดรับลงทะเบียนถึง 5 กรกฎาคม 2558 และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

อ่านต่อ..
TPAC 2015

TPAC 2015

เปิดรับลงทะเบียน on line ถึง 10 กรกฎาคม 2558 และปิดรับชำระ bill payment วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

อ่านต่อ..

The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy

อ่านต่อ..