คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2559 เรื่อง "บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" : (พุธ) 11 - (ศุกร์) 13 พฤษภาคม:
2
# การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2559 : (จันทร์) 13 - (ศุกร์) 17 มิถุนายน:
งานสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์กับการนำไปประยุกต์ใช้

งานสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์กับการนำไปประยุกต์ใช้

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2559

(หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่รับได้)

อ่านต่อ..
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมด้านเทคนิคผสมยาเคมีบำบัด ปี 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมด้านเทคนิคผสมยาเคมีบำบัด ปี 2559

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

อ่านต่อ..
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

กำหนดการประชุม : Updated 18 มีนาคม 2559

ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
หน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง CPE ปี 2559

หน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง CPE ปี 2559

อ่านต่อ..

ประกาศ!!! เรื่อง CPE ในวารสารสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

 

ประกาศ!!! 

 

เนื่องจาก พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น บทความ CPE ในวารสารฉบับที่ 1 ปี 2557 ซึ่ง post ขึ้น website ในปี 2558 จึงไม่สามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องย้อนหลังได้ตามข้อบังคับสภา เภสัชกรรม  ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอถอนบทความ CPE online ดังกล่าวออกจากหน้าเว็บไซต์ก่อน (แต่ยังคงบรรจุอยู่ในวารสาร) และกำลังเร่งจัดทำบทความและสื่อการศึกษาอื่นๆ post ขึ้น website สำหรับการเก็บหน่วยกิตแบบออนไลน์

 

 

 

พบกับกิจกรรม CPE online บน website ของสมาคมฯ ได้ในเร็วๆ นี้

 

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.24 No.2

อ่านต่อ..