Home 
 
 
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)


ThaiHP Map
 
   
 
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ
    update : 23 เม.ย. 2015

กรุณาดูรายละเอียดที่

http://www.phar.ubu.ac.th/acpe9/agenda.php 

Annual Meeting 2015
    update : 9 เม.ย. 2015
โรงแรมโกลเด้นท์ ทิวลิป  จะเปิดรับจองห้องถึงวันที่ 30 เมษายน
ท่านที่ยังไม่ได้จองห้องพัก โปรดจองด่วน เนื่องจากห้องพักใกล้เต็มแล้ว
 
เปิดรับลงทะเบียนถึง 25 เมษายน 2558
และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
 

 
Read more..

TRPG Meeting
    update : 8 เม.ย. 2015

เปิดรับลงทะเบียนถึง 17 พฤษภาคม 2558 และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

สมาคมฯ ของดการสงจดหมายขออนุมัติต้นสังกัดทางไปรษณีย์ ท่านที่ต้องการใช้จดหมายเพื่อยื่นขออนุมัติ กรุณา download โดยคลิกไปที่ read more

 


Read more..

SOFT การประเมินผู้ป่วยสำหรับเภสัชกรครอบครัว
    update : 7 เม.ย. 2015

เปิดรับลงทะเบียน on line ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และปิดรับชำระ bill payment วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

 

Read more..

การอบรมด้านการยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2558
    update : 7 เม.ย. 2015

 เปิดรับลงทะเบียนออนไลนด์ถึง 31 พฤษภาคม  และชำระ Bill Payment  ภายใน 5 มิถุนายน 2558


Read more..

PIPHATT
    update : 6 เม.ย. 2015

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 27 เมย. - 18 มิย. และปิดรับชำระ bill payment วันที่ 23 มิย. 58

 

Read more..

HATHAI 2015
    update : 6 เม.ย. 2015

 เปิดรับลงทะเบียน on line ถึงวันที่ 30 มิย. 58 และปิดรับชำระ bill payment วันที่ 5 กค. 58

 


Read more..

Trigger Tools 1/2558
    update : 5 เม.ย. 2015

 

    มีการแก้ไขจดหมายขออนุมัติผู้อำนวยการตามไฟล์แนบ แก้ไขค่าลงทะเบียนสำหรับเภสัชกรผู้สนใจจากเดิม 5,000 บาทเป็น 4,500 บาท

 เปิดรับลงทะเบียนถึง 5 กรกฎาคม 2558 และปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 

Read more..

TPAC 2015
    update : 5 เม.ย. 2015

เปิดรับลงทะเบียน on line ถึง 10 กรกฎาคม 2558 และปิดรับชำระ bill payment วันที่ 15 กรกฎาคม 2558


Read more..

ระบบยา 1/2558
    update : 19 ก.พ. 2015

       ปิดรับลงทะเบียนและปิดรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558

 สมาคมฯ ของดการจัดส่งจดหมายขออนุมัติถึงหน่วยงานทางไปรษณีย์ 

กรุณาดาวโหลดจม.ขออนุมัติผอ., กำหนดการ click ที่ read more 

Read more..

The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy
    update : 14 ธ.ค. 2014

Read more..

ใบสมัคร CoP Family Pharmacist
แบบสำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”
แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับ ยาวาร์ฟาริน
ใบแก้คำผิด หนังสือ ตรงประเด็น เล่ม 2
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัด
 
 

ข่าววิชาชีพ
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ
FAPA 2012
ประกาศสภาเภสัชกรรม - โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
สภาเภสัชกรรม ประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปีการศึกษา 2555
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2554

 
  แสดงผลทั้งหมด
   View   DL  No./Vol.
243 1
215 1
Index วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 410 95 3/23
พิษวิทยาของยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก 456 212 3/23
รายงานกรณีศึกษา : อาการดีซ่านที่เกิดจากยา 440 142 3/23
การประเมินการทำงานของไต 559 304 3/23
ความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะที่เภสัชกรครอบครัวพึงมี 400 157 3/23
ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง 398 223 3/23
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 487 276 3/23
พิษจากไซยาไนด์และการดูแลรักษา 420 96 2/23
 

 
   View   DL  No./Vol.
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน 13159 4771 1/17
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง 10376 2394 3/16
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา 8332 2788 1/18
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก 8419 1640 2/18
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 12243 2489 3/18
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ 7768 1995 1/19
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา 12028 2586 2/19
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่ 5553 1440 3/19
การหักแบ่งเม็ดยา 8577 4216 1/20
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา 5434 2137 2/20
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 5515 2287 3/20
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน 9622 1997 1/21
โรคและยาต้านเชื้อรา 4736 1463 2/21
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน 3763 1407 3/21
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา 3928 2367 1/22
 

     
 
เรื่องแจ้งให้ทราบ
Download ใบสั่งซื้อหนังสือ แก้ไข 15 มีค58
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แก้ไข 14.08.57 )
แผนที่สมาคมฯ
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “R2R Facilitator Advanced Course”
องค์การเภสัชกรรมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองในตำแหน่งต่างๆ
โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร”
การลงทะ​เบียนสอบถา​มอย่างเป็น​ทางการบัญชี​ข้อมูลยาแล​ะรหัสมาตรฐ​านยาของไทย
ข้อมูลการเรียกเก็บคืนยา
เรียกเก็บคืนยา COCOF TABLET
แจ้งประกาศกระทรวงฯ เพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ TENMED (clorazepate Dipotassium 5 mg capsule)
 

 

Casebook HIV/AIDS
ราคา 330.00 บาท

ตำราเภสัชกรครอบครัว Textbook of Family Pharmacist
ราคา 1,300.00 บาท