1
# การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด : (จันทร์) 3 - (ศุกร์) 14 สิงหาคม:
2
# 4th CoP DM Meeting: Connection to Patient Care : (จันทร์) 17 สิงหาคม:
3
# งานประชุมให้คำปรึกษากลุ่มงาน/ฝ่ายเภสัชกรรมเรื่อง “ระบบยา” 2/2558 : (พุธ) 2 - (ศุกร์) 4 กันยายน:
งานประชุมเภสัชกรผู้ดูแลการบำบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ

งานประชุมเภสัชกรผู้ดูแลการบำบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 18 ตุลาคม 2558

อ่านต่อ..
ระบบยา ครั้งที่ 2/2558

ระบบยา ครั้งที่ 2/2558

เปิดรับลงทะเบียน on line  วันที่ 4 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2558  

ปิดรับชำระ bill payment วันที่ 23 สิงหาคม  2558 

อ่านต่อ..
การฝึกปฏิบัติงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ปี 2558

การฝึกปฏิบัติงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ปี 2558

 รับจำนวนจำกัด (แต่ละแหล่งฝึกจะรับผู้ฝึกปฏิบัติ 2 ท่าน/1 รอบเท่านั้น

กรุณาส่งใบสมัคร และหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ 7 กันยายน 2558

อ่านต่อ..
Basic ADR 2558

Basic ADR 2558

เปิดรับลงทะเบียน on line  วันที่ 10 สิงหาคม - 27 กันยายน 2558  

หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่รับได้ 250 ท่าน

ปิดรับชำระ bill payment วันที่ 2 ตุลาคม 2558

อ่านต่อ..
การประชุมวิชาการนานาชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติ

Abstract submission deadline July 14, 2015
กรุณาดูรายละเอียดที่

http://www.phar.ubu.ac.th/acpe9/agenda.php 

อ่านต่อ..