Home 
 
 
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)


ThaiHP Map
 
   
 
 
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด
    update : 18 ก.ค. 2014

   ประกาศ!! ขอเลื่อนการจัดอบรมฯ เรื่อง  “การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด”

เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนมีน้อย จึงขอเลื่อนกำหนดจัดประชุมออกไปเป็นวันที่ 8 – 19 กันยายน 2557 ณ สถานที่เดิม (จดหมายแจ้งเลื่อนประชุมตามไฟล์แนบ) และขอแก้ไขใบสมัครลงทะเบียนภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกตามไฟล์ใหม่ด้วยนะคะ ทั้งนี้ สมาคมฯขอปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ชั่วคราว และจะส่ง e-mail ถึงทุกท่านที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอคำยืนยันในการเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์อีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

    สำหรับการฝึกอบรม 12 สัปดาห์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ read more

Read more..

งานประชุมสิทธิประโยชน์ด้านยาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)
    update : 17 ก.ค. 2014

 ทางสมาคมฯ ขอแจ้งชี้แจงให้ทราบว่ามีผู้ลงทะเบียนและต้องการห้องพักเป็นจำนวนมากกว่าที่ได้สำรองไว้ และรร.พูลแมนห้องพักเต็มไม่สามารถเพิ่มจำนวนห้องให้ได้  สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องการที่พัก ตรวจสอบรายชื่อของท่านว่าพักโรงแรมใด โดย click ไปที่ read more และ down load รายชื่อห้องพักรร.พูลแมน/รร.โฆษะ  

ผู้ที่ต้องการพักคู่กัน จะต้องเช็คอินเข้าพักพร้อมกัน เนื่องจากรร.จะจับคู่พักให้ท่านตามคิวที่มาเช็คอิน และกรุณาพักตามรร.ที่ได้กำหนดไว้ให้ เพื่อจะได้ไม่สับสนเวลาเช็คอินโรงแรม


ขอความร่วมมือผู้ที่จองห้องพัก ท่านใดต้องการยกเลิกการ/เปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หรือ ยกเลิกการเข้าประชุมในครั้งนี้ กรุณาแจ้งให้ทางสมคมฯ ทราบภายในวันศุกร์ที่ 18 ก.ค. นี้ด้วยค่ะ เนื่องจากหากท่านไม่เข้าพักตามที่แจ้งไว้ โรงแรมจะมีการคิดค่าห้องพักที่ได้จองไว้กับสมาคมฯ แม้จะไม่มีผู้เข้าพักก็ตาม
 

Read more..

งานประชุมสิทธิประโยชน์ด้านยาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
    update : 16 ก.ค. 2014

  ปิดรับลงทะเบียน

Read more..

ตำราเภสัชกรครอบครัว
    update : 15 ก.ค. 2014

ตำราเภสัชกรครอบครัว ราคาเล่มละ 1,300 บ. (รวมค่าส่ง)

รายละเอียด สารบัญ โปรด click ที่ read more

Read more..

DIS การให้บริการตอบคำถามด้านยาอย่างเป็นระบบ
    update : 24 มิ.ย. 2014
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 5 สิงหาคม 2557 และรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ธ.กรุงเทพ หรือธ.ไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557

Read more..

ระบบยา ครั้งที 1/2557
    update : 31 พ.ค. 2014

   

สมาคมฯ ขอแจ้งเลื่อนงานประชุมให้คำปรึกษาเรื่องระบบยา ครั้งที่ 1/2557 เป็นวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (สถานที่เดิม) download จดหมายแจ้งเลื่อนการประชุม click ที่ read more

เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม

รายละเอียด click ดูที่ read more

 


Read more..

Trigger Tool
    update : 12 พ.ค. 2014
ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากครบจำนวน 120 ท่าน
  
Read more..

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vo.22 No.1
ใบสมัคร CoP Family Pharmacist
แบบสำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”
แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับ ยาวาร์ฟาริน
ใบแก้คำผิด หนังสือ ตรงประเด็น เล่ม 2
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัด
 
 

ข่าววิชาชีพ
FAPA 2012
ประกาศสภาเภสัชกรรม - โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ
สภาเภสัชกรรม ประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปีการศึกษา 2555
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2554

 
  แสดงผลทั้งหมด
   View   DL  No./Vol.
พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชพาราควอท 897 179 2/22
ทัศนคตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม: กรณีเภสัชกรโรงพยาบาล 762 217 2/22
การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม 742 314 2/22
ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา 716 205 2/22
ผลของใบมะรุมต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 778 332 2/22
การเปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์แบบเฉียบพลันจากการบริหารยาแอมโฟเทอริซิน บี แบบวันเว้นวันกับแบบทุกวัน ในผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคริปโตคอคคอล 748 202 2/22
ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรในทีมดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง 831 271 2/22
ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 862 356 2/22
การติดตามและปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 873 412 2/22
การใช้ยาต้านจุลชีพในการักษาโรคติดเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 872 405 2/22
 

 
   View   DL  No./Vol.
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน 11822 4286 1/17
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง 9395 2164 3/16
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา 7419 2405 1/18
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก 7449 1493 2/18
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 7302 2318 3/18
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ 6895 1830 1/19
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา 6938 2397 2/19
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่ 4714 1308 3/19
การหักแบ่งเม็ดยา 7417 3799 1/20
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา 4565 1889 2/20
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 4558 1999 3/20
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน 4534 1732 1/21
โรคและยาต้านเชื้อรา 3753 1201 2/21
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน 2909 1196 3/21
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา 2858 1996 1/22
 

     
 
เรื่องแจ้งให้ทราบ
ประกาศสธ1003.5/ว 201
Download ใบสั่งซื้อหนังสือ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แก้ไข 30.01.56 )
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมซูโดอีเฟดรีน
ประกาศกระทรวงฯ ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ฯที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. 2555
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
การลงทะ​เบียนสอบถา​มอย่างเป็น​ทางการบัญชี​ข้อมูลยาแล​ะรหัสมาตรฐ​านยาของไทย
ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 (รอบที่ 3)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลีนิก ครั้งที่ 9/2557 โดยคณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด
ข้อมูลการเรียกเก็บคืนยา
แจ้งประกาศกระทรวงฯ เพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ TENMED (clorazepate Dipotassium 5 mg capsule)
อย. แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
 

 

ทศวรรษใหม่ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ราคา 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

Optimizing Asthma, Allegic Rhinitis
ราคา 330.00 บาท
ราคาพิเศษ 230.00 บาท

Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2009
ราคา 380.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (เล่มเก่า)
ราคา 250.00 บาท
ราคาพิเศษ 120.00 บาท

เภสัชกรโรงพยาบาล ในยุควิกฤติทางเศรษฐกิจ
ราคา 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2010
ราคา 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

คู่มือดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ (3rd edition)
ราคา 660.00 บาท

Casebook HIV/AIDS
ราคา 330.00 บาท

หนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ปี2013 (ความเฟื่องฟูของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)
ราคา 330.00 บาท

คู่มือเภสัฃกรครอบครัว
ราคา 460.00 บาท