คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
1
# การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2561 : (พุธ) 10 - (ศุกร์) 12 ตุลาคม:
2
# The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018 : (พุธ) 31 - (ศุกร์) 2 ตุลาคม:
แถลงการณ์สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

แถลงการณ์สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)


อ่านต่อ..
ประชุมวิชาการ TPAC 2018

ประชุมวิชาการ TPAC 2018

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ..
ประชุมวิชาการ The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018

ประชุมวิชาการ The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018

ปิดรับลงทะเบียน

UPDATED  กำหนดการงานประชุม

อ่านต่อ..
การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9

การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.2

อ่านต่อ..
งานประชุมสมาคมฯ ประจำปี 2561

งานประชุมสมาคมฯ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..