Home 
 
 
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)


ThaiHP Map
 
   
 
 
การประชุมวิชาการ เรื่อง เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับเภสัชกรครอบครัว
    update : 29 ก.ค. 2014

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 10 กันยายน 2557


Read more..

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด
    update : 18 ก.ค. 2014

    สำหรับการฝึกอบรม 12 สัปดาห์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ read more

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (รับชำระเงินผ่าน bill payment ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557)


Read more..

ตำราเภสัชกรครอบครัว
    update : 15 ก.ค. 2014

ตำราเภสัชกรครอบครัว ราคาเล่มละ 1,300 บ. (รวมค่าส่ง)

รายละเอียด สารบัญ โปรด click ที่ read more

Read more..

DIS การให้บริการตอบคำถามด้านยาอย่างเป็นระบบ
    update : 24 มิ.ย. 2014
ปิดรับลงทะเบียน
Read more..

ระบบยา ครั้งที 1/2557
    update : 31 พ.ค. 2014
ปิดรับลงทะเบียน

   

สมาคมฯ ขอแจ้งเลื่อนงานประชุมให้คำปรึกษาเรื่องระบบยา ครั้งที่ 1/2557 เป็นวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (สถานที่เดิม) download จดหมายแจ้งเลื่อนการประชุม click ที่ read more

ปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม

รายละเอียด click ดูที่ read more

 

Read more..

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vo.22 No.1
ใบสมัคร CoP Family Pharmacist
แบบสำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”
แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับ ยาวาร์ฟาริน
ใบแก้คำผิด หนังสือ ตรงประเด็น เล่ม 2
ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัด
 
 

ข่าววิชาชีพ
FAPA 2012
ประกาศสภาเภสัชกรรม - โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ
สภาเภสัชกรรม ประกาศปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปีการศึกษา 2555
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2554

 
  แสดงผลทั้งหมด
   View   DL  No./Vol.
พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชพาราควอท 1006 201 2/22
ทัศนคตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม: กรณีเภสัชกรโรงพยาบาล 850 238 2/22
การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม 836 439 2/22
ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา 802 227 2/22
ผลของใบมะรุมต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 872 412 2/22
การเปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์แบบเฉียบพลันจากการบริหารยาแอมโฟเทอริซิน บี แบบวันเว้นวันกับแบบทุกวัน ในผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคริปโตคอคคอล 828 220 2/22
ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรในทีมดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง 941 308 2/22
ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 990 414 2/22
การติดตามและปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 969 457 2/22
การใช้ยาต้านจุลชีพในการักษาโรคติดเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 981 517 2/22
 

 
   View   DL  No./Vol.
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน 11945 4324 1/17
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง 9500 2188 3/16
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา 7512 2463 1/18
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก 7539 1511 2/18
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 7389 2337 3/18
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ 6971 1848 1/19
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา 7038 2410 2/19
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่ 4804 1328 3/19
การหักแบ่งเม็ดยา 7531 3842 1/20
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา 4648 1927 2/20
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว 4658 2028 3/20
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน 4625 1758 1/21
โรคและยาต้านเชื้อรา 3837 1222 2/21
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน 2989 1221 3/21
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา 2961 2029 1/22
 

     
 
เรื่องแจ้งให้ทราบ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แก้ไข 14.08.57 )
ประกาศสธ1003.5/ว 201
Download ใบสั่งซื้อหนังสือ
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมซูโดอีเฟดรีน
ประกาศกระทรวงฯ ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ฯที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. 2555
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
การลงทะ​เบียนสอบถา​มอย่างเป็น​ทางการบัญชี​ข้อมูลยาแล​ะรหัสมาตรฐ​านยาของไทย
ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 (รอบที่ 3)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลีนิก ครั้งที่ 9/2557 โดยคณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด
ข้อมูลการเรียกเก็บคืนยา
แจ้งประกาศกระทรวงฯ เพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ ZORA 0.5 (Lorazepam 0.5 mg) รุ่นการผลิต 20557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ TENMED (clorazepate Dipotassium 5 mg capsule)
อย. แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
 

 

ทศวรรษใหม่ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ราคา 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

Optimizing Asthma, Allegic Rhinitis
ราคา 330.00 บาท
ราคาพิเศษ 230.00 บาท

Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2009
ราคา 380.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (เล่มเก่า)
ราคา 250.00 บาท
ราคาพิเศษ 120.00 บาท

เภสัชกรโรงพยาบาล ในยุควิกฤติทางเศรษฐกิจ
ราคา 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2010
ราคา 280.00 บาท
ราคาพิเศษ 130.00 บาท

คู่มือดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ (3rd edition)
ราคา 660.00 บาท

Casebook HIV/AIDS
ราคา 330.00 บาท

หนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ปี2013 (ความเฟื่องฟูของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)
ราคา 330.00 บาท

คู่มือเภสัฃกรครอบครัว
ราคา 460.00 บาท