รับสมัครงาน

[30 ตุลาคม 2566] ศูนย์บริการสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครเภสัชกร 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/ReadNewPage.aspx?type=2&NoticeID=4396

error: Content is protected !!