คู่มือเภสัชกรครอบครัว 3

ราคา 550 บาท

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย กลุ่มเภสัชกรครอบครัว (Society of Family pharmacist (Thailand), SOFT) เพื่อเป็นหนังสือคู่มือ ประกอบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สำหรับเภสัชกรผู้เข้ารับการอบรบในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรครอบครัว) โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไทรอยด์
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคลมชัก
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคตับแข็งและภาวะแทรกซ้อน
 • การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • เภสัชพันธุศาสตร์พื้นฐานสำหรับเภสัชกรครอบครัว
 • องค์ความรู้ปัจจุบันของการแบ่งเม็ดยาสู่งานเภสัชกรรมปฏิบัติ
 • เภสัชกรครอบครัวกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
error: Content is protected !!