Specifications of personal protective equipment for Covid-19

แม้เราจะได้รับวัคซีนโควิด-19 กันแล้ว แต่ยังคงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน โดยเฉพาะเมื่อท่านมีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากคนไข้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากโควิดระบาดอีกระลอก

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้มาร่วมแบ่งปันการใช้อุปกรณ์และหน้ากากป้องกันโควิด-19 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยหวังให้เภสัชกรทุกคนสามารถคัดเลือกของดีมีมาตรฐานมาใช้กันได้อย่างเหมาะสม

หากรับชมไม่ได้ คลิก

error: Content is protected !!