เจาะลึก mRNA vaccine และ update ความปลอดภัย Covid-19 vaccine

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังคงไม่คลี่คลาย วัคซีนป้องกันยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่อง และล่าสุดในประเทศไทยเริ่มมีการใช้วัคซีนป้องกันโควิดชนิด mRNA ด้วยเช่นกัน

ศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมาร่วมแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิดโดยเฉพาะวัคซีนชนิด mRNA และความคืบหน้าของวัคซีน mRNA ของประเทศไทย

ภก.พิเชฐ กมลรุ่งสันติสุข Associate director เครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์มาร่วมแบ่งปันข้อมูลอัปเดตผลการติดตามความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด โดยเฉพาะที่มีใช้ในประเทศ

หากรับชมไม่ได้ คลิก

error: Content is protected !!