การเตรียมวัคซีน Covid-19 ของบริษัท AstraZeneca

กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติสาขาการผลิตและการให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ (GTAPP) สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

หากรับชมไม่ได้ คลิก

error: Content is protected !!