ตอบข้อสงสัย ไขประเด็น ADR ep.1

แพ้ยาข้ามกัน ป้องกันอย่างไร (1)

“การแพ้ยา” เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายใดก็ได้ แม้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกราย แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ในฐานะเภสัชกรจึงควรทราบวิธีป้องกันการแพ้ยาที่สามารถป้องกันได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย

มาร่วมไขข้อสงสัยทุกปัญหาเกี่ยวกับการแพ้ยาผ่านการบรรยายโดยวิทยากรจากชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงาน ADR หรือ ADCoPT ใน “ตอบข้อสงสัยไขประเด็น ADR Ep.1 แพ้ยาข้ามกัน ป้องกันอย่างไร”

หากรับชมไม่ได้ คลิก

error: Content is protected !!