แบบประเมินการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบประเมินนี้สร้างขึ้นโดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดงานประชุม เพื่อปรับปรุงรูปแบบจัดประชุมให้เหมาะสม

โปรดเลือกวันที่

error: Content is protected !!