เสนอชื่อเภสัชกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568

แบบเสนอชื่อเภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น/เภสัชกรรุ่นเยาว์ดีเด่น

แบบเสนอชื่อทีมงานเภสัชกรรมดีเด่น

คุณสมบัติ

ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ email: hp@thaihp.org

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

error: Content is protected !!