บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และแนวทาง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อไตหรือตับ และยังรวบรวมบทคัดย่อผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของเภสัชกรไว้ด้วย

ราคา 300 บาท

error: Content is protected !!