งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Asthma and COPD Management Transformation in Post COVID Era

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม

วิธีการชำระเงิน

ตัวอย่าง link ใบเสร็จในเมล


ผู้เข้าร่วมงานประชุมที่มีความประสงค์เข้าพัก ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

โปรดแสดงผลตรวจเชื้อโควิด 19 โดย Antigen test kit (ATK) เป็นลบ (negative) ณ จุดเช็กอิน


error: Content is protected !!