งานประชุมวิชาการ Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders

ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 นี้
(ชำระเงินภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566)

วิธีการชำระเงิน

ตัวอย่าง link ใบเสร็จในเมล

แผนที่เดินทางสู่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (ถนนสีลม)

error: Content is protected !!