บทความการศึกษาต่อเนื่อง บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ : 6 ก.ย. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

          บทความวิชาการ CPE online เป็นการดำเนินการออนไลน์บน website ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม โดยสมาชิกจะต้องมี username & password สำหรับ log in เข้าไปที่ www.ccpe.pharmacycouncil.org แล้วไปที่หน้าบทความวิชาการ (หรือตาม link ข้างท้ายนี้) เลือกในส่วนสถาบันหลัก คือ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น) หลังอ่านบทความและทำแบบทดสอบ ตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ของบทความนี้จะถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที

 

1 เข้าไปที่ http://ccpe.pharmacycouncil.org สมาชิกจะต้องมี username & password สำหรับ log in 

2. เลือกหัวข้อ บทความวิชาการทางด้านซ้ายมือ
2.1 ในส่วนสถาบันหลัก เลือก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น)
2.2 กดปุ่มค้นหา
2.3 เลือกบทความที่ต้องการ

3. อ่านบทความและทำแบบทดสอบ ตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ของบทความนี้จะถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที
3.1 กดปุ่มดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านบทความ
3.2 กดปุ่มเริ่มทำแบบทดสอบ เพื่อทำแบบทดสอบ

ความคิดเห็นที่ 1 | โดย วิชาญ - 2019-06-06 19:39:26
ขอเอกสาร
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์หกเก้าสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *