ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” : 8 ก.พ. 2009
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น


สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์� มอบรางวัล "มหิดลทยากร" เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษารั้วมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป �ให้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2551 ��ในงาน 40 ปี แห่งวันพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล" วันที่ 2 มีนาคม 2552 นี้�� จำนวน 10 ท่าน หนึ่งในนั้นคือ� เภสัชกรหญิงรองศาสตราจารย์ ธิดา นิงสานนท กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจให้กับวิชาชีพเภสัชกรรมและพวกเราทุกคนค่ะ����

ความคิดเห็นที่ 9 | โดย ภก.ยุทธศักดิ์ สิงห์ทองอยู่ - 2014-09-12 13:34:22
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
 
ความคิดเห็นที่ 8 | โดย ณัทยากร เติมคลัง - 2012-09-12 20:41:29
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เห็นพลังการถ่ายทอดที่แสดงถึงความเป็นเภสัชกรที่ได้รับการยอมรับจากทีมสหวิชาชีพมากๆ ค่ะ

และเห็นถึงความเสียสละต่อส่วนรวมที่แท้จริง...สัมผัสจากพลังการถ่ายทอดความรู้ที่เยี่ยมมากค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 7 | โดย ภญ.สหัทยา เศรษฐพัฒน์ - 2009-08-06 11:21:57
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่เหมาะสมสำหรับความมุ่งมั่นและทุ่มเทแก่วิชาชีพเภสัชกรค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 6 | โดย ภญ.รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์ - 2009-03-14 07:55:27
คงยังไม่ช้าไป ที่ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษรในหน้ากระดาษนี้นะคะ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขม๊ากมากตลอดตลอดไปนะคะ จาก รุ่งเองค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 5 | โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร - 2009-03-11 18:49:28
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ
 
ความคิดเห็นที่ 4 | โดย ภญ.สิริสิต สายชล - 2009-03-07 09:32:36
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธิดามากๆค่ะ ที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้กำลังใจและให้โอกาสโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพในการทำงาน
 
ความคิดเห็นที่ 3 | โดย ภก.ศรายุทธ เทศรพีเมธาวี - 2009-02-11 01:44:47
ชอบอ่านหนังสือของอาจารย์ครับ เข้าใจง่ายครับ ขอให้อาจารย์เป็นเภสัชกรตัวอย่างของเภสัชกรทุกคน
ขอบคุณครับ
 
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย จันทร์จรีย์ - 2009-02-10 21:38:10
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไปค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย เจษฎา นพวิญญูวงศ์ - 2009-02-10 13:58:09
ขอแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสที่อาจารย์ได้รับรางวัลมหิดลทยากร อาจารย์เป็นผู้ที่ทำงานหนัก ทุ่มเทเสียสละต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดห้าห้าแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *