พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประชุมวิชาการ "Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases" | 29 ก.ค. 2019

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases" ในวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-021-08-2562 จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference หรือติดต่อหน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร/โทรสาร 02-644-4536 หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล) โทร. 02-354-7502


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดหกหกหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *