พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
เรียกเก็บคืนยา LUBRIC-EYES | 15 ก.ค. 2019

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งเรียกเก็บยาคืนจากผู้นำหรือสั่งยา บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด จำนวน 1 ตำรับ ได้แก่ LUBRIC-EYES ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 2A 4/58 รุ่นการผลิต A18076 เนื่องจากพบเชื้อราในหลอดยาที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน รวมถึงบริเวณเอกสารกำกับยาและกล่องบรรจุ

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เตือนภัยเร่งด่วน_LUBRIC_EYEES.pdf    327 648,006 2019-07-15


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *