พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม | 19 ก.ค. 2015

เนื่องจากตอนนี้มีข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/139/18.PDF และความคืบหน้าอื่นๆ ติดตามได้ที่ http://rparun.blogspot.com/2015/06/ccpe.html

  ความคิดเห็นที่ 5 | โดย อิทธิธร - 2016-03-14 23:48:39
  ขอเป็นกำลังใจให้ทางสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล เปิดระบบ CPE online ได้โดยเร็วครับ
และขอสอบถาม กรณีต้องจ่ายเพิ่มปีละ 200 บาท เพื่อทำข้อสอบจากบทความ CPE มากกว่า 10 หน่วยกิต ทางสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลมีการวางแผนหรือแนวทางการดำเนินการอย่างไรครับ? เพื่อเป็นทางเลือกของคนที่ไม่สามารถเข้ามาประชุมวิชาการได้บ่อยๆครับ รบกวนด้วยครับ
  ความคิดเห็นที่ 4 | โดย อิทธิธร - 2015-08-09 10:32:49
  แล้วกรณีของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลจะยังให้มีการทำข้อสอบแแบกระดาษอีกไหมครับ เพราะนึกถึงเพื่อนสมาชิกที่ไม่สามารถมาอบรมได้บ่อย ถ้าเป้นไปได้อยากให้มีทั้งระบบ online และ offline นะครับ
  ความคิดเห็นที่ 3 | โดย จามจุรี - 2015-07-14 14:27:33
  เรื่องการเก็บหน่วยกิต ในวารสารต่างๆ เช่น วารสารคลังข้อมูลยา ฟาร์มาไทม์ มักมีข้อสอบสำหรับเก็บหน่วยกิต แต่เราจะทราบได้ยังไงว่าวารสารไหน ที่เข้าข่ายสถาบันหลักที่ถูกกำหนดให้ว่าเราสามารถเก็บ CPE
  ความคิดเห็นที่ 2 | โดย จนท.สมาคมฯ - 2015-07-07 10:12:35
  ระบบ CPE online ของสมาคมฯ ได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากระบบการเก็บ CPE ของสภาฯ ยังไม่ได้เริ่มนับ หากระบบของสภาฯ เปิดให้ใช้ได้แล้ว สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
  ความคิดเห็นที่ 1 | โดย สุนทรี - 2015-07-05 17:44:53
  อยากทราบว่าตอนนี้มีข้อสอบเพื่อเก็บเครดิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชอยู่หรือไม่คะ

แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งเก้าเก้าสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *