พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ updated 01/04/61 | 1 เม.ย. 2018

กรุณาส่งเมล์แจ้งความจำนงในการขอเข้าเยี่ยมสำรวจมาที่เมล์ของสมาคมฯ ที่ hpsurvey@thaihp.org พร้อมส่งข้อมูลของโรงพยาบาล 1. Hospital Profile 2. Service Profile 3. SA-II 6 ระบบการจัดการด้านยา และแจ้งชื่อผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณรริดา สินทรัพย์โทรศัพท์ 0-2249-9333, 087-0858855

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เอกสารแนบ 1_คำชี้แจง_010461.pdf    994 195,856 2018-04-02
  เอกสารแนบ 2_แบบแจ้งความจำนง_010461.pdf    903 91,270 2018-04-02
  จดหมายส่งคำชี้แจง_010461.pdf    1016 220,502 2018-04-02


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสห้าสองเจ็ดศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *