โครงการอบรมวิชาการ “The future forward of Drug Information Service in pharmaceutical care”

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566
และ 25-26 พฤศจิกายน 2566
รูปแบบออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกัลยา อรวิเชียร โทร. 089-9183921

error: Content is protected !!