แนวทางกาารบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

กลุ่มเภสัชกรนักปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (ประเทศไทย) จักทำขึ้นโดยรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางสำหรับเภสัชกรในการ ปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา

ราคา 250 บาท

error: Content is protected !!