ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาสุขภาพและพฤติกรรมบำบัดสำหรับเภสัชกร”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/graduate.rx.su
หรือติดต่อ รศ.ภก.วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
email: ajwiwat@gmail.com

error: Content is protected !!