การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2566 : Essential Knowledge for Kidney Disease Management

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับห้องพัก Samyan Serene Hotel (ห่างจากโรงแรมแมนดาริน 500 เมตร) ราคาห้องพัก 1,300 – 1,500 บาท โทร. 02-2330001 ส่งรายละเอียดการสำรองห้องพักที่ email: gm@samyanserene.com
หมายเหตุ: เดือนตุลาคมเป็นต้นไปราคาอาจมีการปรับเพิ่ม

วิธีการชำระเงิน

ตัวอย่าง Link ใบเสร็จรับเงินใน email

error: Content is protected !!