ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558) : 10 ต.ค. 2012
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

    คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ดังนี้

    - ลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 9 พฤศจิกายน 2555

     - นับคะแนนเลือกตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

 เชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน/รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.pharmacycouncil.org/

โปรดทราบ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้อนุมัติเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง สามารถพิมพ์ใบแทนบัตรเลือกตั้งเองได้แล้วจากหน้า web ของสภาเภสัชกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้    

1.กรอกข้อมูลสำคัญของท่าน ได้แก่ เลขที่ใบประกอบ เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด

2.เจ้าหน้าที่สภาจะตรวจสอบข้อมูลของท่านจากสำเนาเอกสารหรือในฐานข้อมูลที่มีอยู่ และยืนยันความถูกต้อง

3.หลังจากเจ้าหน้าที่สภายืนยันความถูกต้องแล้ว ท่านสามารถพิมพ์บัตรเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง

   โปรดใช้สิทธิ์ของท่าน ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555     

       ทีมเขียวมะกอกช่อใหม่ (หมายเลข 19-30) ขอคะแนนเสียงจากทุกท่าน เลือกยกทีม (12 คน)  เพื่อพลังในการพัฒนาวิชาชีพของพวกเรา     

 

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เขียวมะกอกช่อใหม่.pdf    514 2,528,582 2012-08-25
  File_ผลเลือกตั้ง.pdf    275 38,950 2012-11-13
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย สมจิต พันธทอง - 2013-01-04 17:53:22
-
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดสี่เจ็ดสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *