งานประชุมสัมมนาเรื่อง เภสัชกรกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : 25 ก.พ. 2010
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

      สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดงานประชุมสัมมนาเรื่อง "เภสัชกรกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" เพื่อให้เภสัชกรในหน่วยบริการสังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านยา และบทบาทเภสัชกรในการพัฒนาคุณภาพด้านยา รวมทั้งระบบการบริหารจัดการวัคซีนในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน (EPI) รูปแบบใหม่

จัดตามภูมิภาครวม 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
ครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
ครั้งที่ 3 วันที่ 25-26 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น

สมาคมฯกำลังจัดส่งจดหมายเชิญประชุมสำหรับเภสัชกรในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการประชุม และแบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 และ 4  ตามรายละเอียดใน file ด้านล่างนี้

 

  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายเชิญ ผอ._ครั้งที่ 3(กทม.).pdf    666 114,329 2010-02-26
  ใบตอบรับประชุม _ครั้งที่ 3(กทม.).pdf    526 80,875 2010-02-26
  จดหมายเชิญ ผอ._ครั้งที่ 4(ขอนแก่น).pdf    620 114,825 2010-02-26
  ใบตอบรับประชุม _ครั้งที่ 4 (ขอนแก่น).pdf    545 81,450 2010-02-26
  agenda_ ครั้งที่ 4 (ขอนแก่น).pdf    709 105,989 2010-03-05
  agenda_ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ).pdf    655 103,455 2010-03-11
ความคิดเห็นที่ 5 | โดย เภสัชภาคใต้ - 2010-04-03 13:23:21
อยากได้ file เอกสารเรื่อง
1. ปัญหาและการพัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็น ของภญ.อ.ดร..กรกมล รุกขพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ทบทวนความรู้เรื่องEPI วัคซีน ของภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เช่นเดียวกับความเห็นที่ 5 ค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 4 | โดย นันทิยา - 2010-04-01 07:50:41
อยากได้ file เอกสารเรื่อง
1. ปัญหาและการพัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็น ของภญ.อ.ดร..กรกมล รุกขพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ทบทวนความรู้เรื่องEPI วัคซีน ของภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เพื่อใช้ประกอบการให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมในเรื่องวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และเจ้าหน้าที่ร.พ. ก่อนถ่ายโอนระบบสู่งานเภสัช ค่ะ

 
ความคิดเห็นที่ 3 | โดย เภสัชกร - 2010-03-30 10:36:55
ทำงานที่โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลเป็นโรงพยาบาลเพิ่งเปิดเพิ่งทราบว่ามีการจัดประชุม อยากเข้าร่วมประชุมยังสมัครได้ไหมคะ
 
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย พี่ปรานี - 2010-03-12 23:00:57
ขออภัยค่ะ ติดขัดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย ขณะนี้ทางสปสช.เขต 12 สงขลาได้ post เอกสารงานประชุมวันแรกขึ้น web ให้ download ได้แล้วที่ http://songkhla.nhso.go.th/download/
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย เภสัชภาคใต้ - 2010-03-12 10:27:29
ไม่ทราบว่าจะสามารถ load เอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว ได้จากที่ไหนคะ เนื่องจากในที่ประชุมแจ้งว่าสามารถ Download ได้จาก web นี้ แต่หาไม่เจอค่ะ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าแปดสามเจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *