พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 (6 th ICAPH 2019) | 7 พ.ย. 2018

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research (6th ICAPH 2019)ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-17.30 น. ณ ห้อง Auditorium (6-200) อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ โทร. 02-9972200-30 ต่อ 1420, 1422


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามห้าห้าศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *