พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง | 2 ก.ค. 2018

ขอเชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวม 10 วัน ได้ 48.25 หน่วยกิต มีบรรยาย ทำกรณีศึกษา และดูงาน ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท สมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference วันนี้


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์ศูนย์สองสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *