พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564) | 2 พ.ค. 2018

ด้วยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561) จะครบกำหนดววาระการดำเนินงาน 3 ปี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 ขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561 และทำการนับคะแนน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ที่ประกาศไว้ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หรือ ตรวจสอบรายชื่อได้จากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จาก website สภาเภสัชกรรม โดยเปิดให้ผู้สนใจสมัครเลือกตั้งได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 15 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนนทบุรี ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้จาก website สภาเภสัชกรรม https//:www.pharmacycouncil.org หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1877,0 2590 2439


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหกสี่สองเจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *