พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research | 3 ม.ค. 2018

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research (ICAPH 2018) "Pharmaceutical Research for Quality of Life" ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rsu.ac.th/rsupharmacy


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดเก้าสี่สามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *