พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
งานประชุมวิชาการ RCCP 2017 (Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy 2017) | 24 ม.ค. 2017

ทางฝ่ายเภสัชกรรม รพ. รามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการ RCCP 2017 (Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy 2017) ในวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2017 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในด้านการจัดการความปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด การจัดการผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด การปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยปลูก ถ่ายไต บทบาทของเภสัชกรในหน่วยเวชบำบัดวิกฤต การจัดการอาการถอนยาในผู้ป่วยวิกฤตเด็ก ความท้าทายของการปฏิบัติในยุคของ MDR-organisms การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ หลุมพรางที่ต้องระวังในการติดตามระดับยาในเลือด ข้อควรรู้ในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพยา เภสัชพันธุศาสตร์ในการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากยา บทบาทของเภสัชกรในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มยามะเร็ง สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.acmrrama.com/rccp-2017


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามสี่สี่แปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *