พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การประชุมวิชาการ Drug-induced diseases and management | 13 ม.ค. 2017

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง "Drug-induced diseases and management" จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/conference-nu


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสองแปดเจ็ดสี่จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *