พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
การเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลโดยองค์กรวิชาชีพ | 30 ต.ค. 2014

กรุณาส่งเมล์แจ้งความจำนงในการขอเข้าเยี่ยมสำรวจมาที่เมล์ของสมาคมฯ ที่ hp@thaihp.org พร้อมส่งข้อมูลของโรงพยาบาล 1. Hospital Profile 2. Service Profile 3. SA-II 6 ระบบการจัดการด้านยา และแจ้งชื่อผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณมลฤดี โทรศัพท์ 0-2249-9333, 087-0858855 โทรสาร 0-2249-9331 ถึง 2

เอกสารแนบ
  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  เอกสารแนบ 2_แบบแจ้งความจำนงขอที่ปรึกษา_151159.pdf    566 200,812 2016-11-15
  เอกสารแนบ 1_คำชี้แจง_151159.pdf    555 166,036 2016-11-15
  จดหมายส่งคำชี้แจง_151159.pdf    436 205,537 2016-11-15


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดเจ็ดแปดเจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *