:: กระดานสนทนา > เกี่ยวกับตำแหน่งงาน > รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พัทยา) รับสมัครเภสัชกร 2 ตำแ
รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พัทยา) รับสมัครเภสัชกร 2 ตำแ
จำนวนผู้อ่าน 3995 ครั้ง
  รชานนท์ หิรัญวงษ์ [สมาชิก] Posted: 2011-08-19 10:50:13
เจ้าของกระทู้
61.7.146.47

แก้ไข
ลบกระทู้
แบบทดสอบเพื่อคัดเลือ

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางละมุง รับสมัครเภสัชกรประจำงานบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 2
ตำแหน่ง บรรจุเป็นอัตราจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว รอบรรจุคิวที่ 3 และ 4)
คุณสมบัติจบหลักสูตร PharmD หรือ B.Pharm ด้านเภสัชกรรมคลินิก
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีใจรักงานคลินิก
ชอบการทำงานวิจัยทางคลินิก (PharmD
และผู้มีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ผู้ที่สนใจให้ทำแบบทดสอบส่งมาพร้อมกับ resume และ transcript (เฉพาะ
transcript สามารถส่งมาภายหลังจากการผ่านการคัดเลือกขั้นต้นได้)
มาที่อีเมล์ lastelixer (at) gmail.com ถ้าผ่านการคัดเลือกขั้นต้น ทาง
ฝ่ายเภสัชกรรมจะโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม: รพ.บางละมุงเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง (ครองเตียงจริง 240 เตียง) โรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ ต. นาเกลือ อ. บางละมุง ติดกับเมืองพัทยา
ปัจจุบันมีหอผู้ป่วยสามัญ 5 ward (อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชายศัลยกรรมหญิง
ศัลยกรรมชาย เด็ก) หอผู้ป่วยพิเศษ 3 ward

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. เงินเดือนประมาณ 15,000 บาท
2. ค่าใบประกอบ 5,000 บาท
3. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3,000 บาท
4. พตส. 1,500 บาท
5. ค่าตอบแทนคลินิกนอกเวลา 8 - 10 เวรต่อเดือน ประมาณ 7,000 - 8,000 บาท
(ขึ้นเวรๆละ 2 คนแบ่งเป็นห้องยาผู้ป่วยในกับห้องยาผู้ป่วยนอก
วันหยุดมีเสริมเวรเช้าห้องยาผู้ป่วยใน)
6. มีบ้านพักในโรงพยาบาลให้สำหรับผู้หญิง ส่วนผู้ชายไม่มีให้ แต่จะช่วยค่าที่พักให้ส่วนหนึ่ง
7. มีสิทธิไปประชุมวิชาการได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และส่งเสริมการทำงานวิจัยไปประกวดในงานประชุมต่างๆ

งานที่ต้องรับผิดขึ้นกับงานที่สังกัดคือ งานบริการผู้ป่วยนอก
และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กับ งานบริการผู้ป่วยใน
และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (จะมีการหมุนเวียนบุคลากรกันใน 2 งานนี้)
-
งานบริการผู้ป่วยนอก และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก จะมีงานคลินิกพิเศษ
ARV,TB,Asthma,COPD และ Warfarin งาน Medication Reconcile OPD
-
งานบริการผู้ป่วยใน และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน จะมีงาน DIS
งานผลิตยาหยอดตา งาน Medication Reconcile IPD งาน ADR งาน Renal Dosing
และมีการไปช่วยในส่วนของคลินิกพิเศษ ARV
(กำลังจะเปิดงานบริบาลเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย)

ถ้ามีข้อสงสัย รบกวนสอบถามทางอีเมล์ที่ให้ไว้ครับ

http://www.pharmacafe.com/board/viewtopic.php?f=15&t=36711&start=0

 

แก้ไขข้อความเมื่อ
2011-08-19 10:51:12
2011-08-19 10:52:16
2011-08-19 10:52:58